توسط admin فوریه 7, 2020

لیست قیمت مواد ناریه

لیست قیمت مواد ناریه را میتوانید در این مطلب مشاهده نمائید.
این لیست شامل انواع پودر ، امولایت ، چاشنی ، فتیله ، کپسول ، بوستر و رله میباشد.
دقت داشته باشید قیمت های ذکر شده مربوط به تاریخ \پانزدهم فروردین ماه 1402 می باشد و ممکن است تغییراتی داشته باشند جهت اطلاع از قیمت دقیق ، میتوانید با شرکت در ارتباط باشید.

ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 پودر آنفو کیلوگرم 189.000 206.010
2 پودر آنفو (اصفهان) کیلوگرم 189.000 206.010
3 پودر آنفو (شیراز) کیلوگرم 189.000 206.010
4 پودر آل آنفو ( فقط پارچین ) کیلوگرم 125,000 136,250
5 امولایت کارتریجی 27 م م (10+200) پر انرزی کیلوگرم 720,000 784,800
6 امولایت کارتریجی 30-م م (15+240) کیلوگرم 620,000 675,800
7 امولایت کارتریجی 35-م م (15+400) کیلوگرم 610,000 664,900
8 امولایت کارتریجی 40 م م (15+450) کیلوگرم 610,000 664,900
9 امولایت کارتریجی 45 م م (20+500) کیلوگرم 610,000  664,900
10 امولایت 50 م م (610g) کیلوگرم 610,000   664,900
11 امولایت آنتی گریزو 30 م م (10+200) کیلوگرم 620,000 675,800
12 امولایت آنتی گریزو 35 م م (10+200) کیلوگرم 610,000 664,900
13 امولایت بوستری 65 م م (1 ک گ) (2 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
14 امولایت بوستری 75 م م (1 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
15 امولایت بوستری 90 م م کیلوگرم 455,000 495,950
16 امولایت کارتریجی تندر 65 م م (2 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
17 امولایت کارتریجی تندر 75 م م (2 ک گ) کیلوگرم 455,000 495,950
18 امولایت کارتریجی تندر 90 م م (2 ک گ) کیلوگرم 440,000 479,600
19 امولایت ژئوفکسی (1 کیلوگرمی) 1000 گرمی کیلوگرم 925,000 1.008.250
20 امولایت 27 م م HE سفارشی کیلوگرم 0 0
21 امولایت کارتریجی تندر 140 م م کیلوگرم 370.000 403.300
22 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 5 متری عدد 470,000 512,300
23 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 8 متری عدد 630,000 686,700
24 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 11 متری عدد 790,000 861,100
25 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری عدد 510,000 555,900
26 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری  10 عددی عدد 510,000 555,900
27 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 8 متری عدد 700,000 763,000
28 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 11 متری عدد 870,000 948,300
29 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 15 متری عدد 1.070.000 1.166.300
30 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 18 متری عدد 1.250.000 1.362.500
31 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری عدد 510,000 555,900
32 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری 10 عددی- فلودی) عدد 510,000 555,900
33 چاشنی پوکه مسی با سیم 3 متری عدد 500.000 545.000
34 فتیله انفجاری (کورتکس) کندسوز متر 59,000 64,310
35 (نظامی) 700 M فتیله کندسوز متر 64.000 69.760
36 فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
37   فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pvc متر 41.000 44,690
38   فتیله انفجاری 8 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
39 فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
40   فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pvc متر 74,000 80,660
41 فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
42   فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pvc متر 78.000 85.020
43   فتیله انفجاری 20 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
44 فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
45   فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pvc متر 165,000 179,850
46   فتیله انفجاری 80 گرم بر متر با روکش pvc متر 240,000 261,600
47 فتیله چاه نفت (T190) متر 1.030.000 1.122.700
48 فتیله چاه نفت (T165) متر 1.030.000 1.122.700
49 کپسول انفجاری لرزه نگاری با سیم 20 متری متر 1.200.000 1.308.000
50 کپسول انفجاری فیتیله ای نمره 8 متر 100.000 109.000
51 پودر آذر کیلوگرم 227,500 247,975
52 بوستر 1 پوندی عدد 377,000 410,930
53 بوستر 1 پوندی  (پرانرژی) عدد 512,000 558,080
54 بوستر 1/5 پوندی عدد 588,000 640,920
55 بوستر 1/5 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 800,000 872,000
56 بوستر 2 پوندی فیتیله ای عدد 833,000 907,970
57 بوستر پنتولیتی 2 پوندی چاشنی خور عدد 0 0
58 بوستر 2 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 1.210.000 1.318.900
59 بوستر 2 پوندی 50/50 صخره شکن عدد 1.499.000 1.633.910
60 بوستر 2/3 پوندی عدد 272,000 296,480
61 بوستر 1/3 پوندی عدد 189,000 206,010
62 بوستر 150 × 22 میلی متری عدد 159,000 173,310
63 بوستر 250 × 22 میلی متری عدد 208.000 226.720
64 بوستر 3 پوندی نانلی TPR (پرانرژی) عدد 1.840.000 2.005.600
65 رله داخلی 0 0
66 رله متری 0 0
67 رله تاخیری 25 میلی ثانیه عدد 0 0
68 رله تاخیری 50 میلی ثانیه عدد 0 0

 

لیست قیمت مواد ناریه چاشنی نانل (آخرین تغییرات1402/03/20)
ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 تیوب نانل متر 40,000 43.600
2 HANDIDT 5 M               (PHC) عدد 1.820.000 1.983.800
3 HANDIDT 6 M               (PHC) عدد 1.850.000 2.016.500
4 HANDIDT 7 M               (PHC) عدد 1.885.000 2.054.650
5 HANDIDT 8 M               (PHC) عدد 1.920.000 2.092.800
6 HANDIDT 9 M              (PHC) عدد 1.950.000 2.125.500
7 HANDIDT 10 M            (PHC) عدد 1.985.000 2.163.650
8 HANDIDT 11 M             (PHC) عدد 2.010.000 2.190.900
9 HANDIDT 12 M            (PHC) عدد 2.045.000 2.229.050
10 HANDIDT 13 M             (PHC) عدد 2.075.000 2.261.750
11 HANDIDT 14 M             (PHC) عدد 2.100.000 2.289.000
12 HANDIDT 15 M              (PHC) عدد 2.125.000 2.316.250
13 HANDIDT 17 M              (PHC) عدد 2.245.000 2.447.050
14 HANDIDT 18 M             (PHC) عدد 2.275.000 2.479.750
15 HANDIDT 21 M             (PHC) عدد 2.460.000 2.681.400
16 HANDIDT 22 M            (PHC) عدد 2.500.000 2.725.000
17 HANDIDT 25 M            (PHC) عدد 2.630.000 2.866.700
18 HANDIDT 27 M             (PHC) عدد 2.702.000 2.945.180
19 HANDIDT 30 M             (PHC) عدد 2.875.000 3.133.750
20 HANDIDT 150 M           (PHC) عدد 0 0
21 HANDIDT 300 M          (PHC) عدد 0 0
22 HTD 3 M                              (PC) عدد 882.000 961.380
23 HTD 4 M                             (PC) عدد 910,000 991,900
24 HTD 5 M                             (PC) عدد 937.000 1.021.330
25 HTD 6 M                             (PC) عدد 968,000 1.055.120
26 HTD 7 M                            (PC) عدد 1.020.000 1.111.800
27 HTD 8 M                             (PC) عدد 1.050.000 1.144.500
28 HTD 9 M                             (PC) عدد 1.070.000 1.166.300
29 HTD 10 M                             (PC) عدد 1.103.000 1.202.270
30 HTD 12 M                             (PC) عدد 1.170.000 1.275.300
31 HTD 15 M                              (PC) عدد 1.255.000 1.367.950
32 HTD 30 M                             (PC) عدد 1.820.000 1.983.800
33 MS 7M                             (PMS) عدد 1.135.000 1.237.150
34 MS 8M                            (PMS) عدد 1.170.000 1.275.300
35 MS 9M                             (PMS) عدد 1.205.000 1.313.450
36 MS 10M                           (PMS) عدد 1.250.000 1.362.500
37 MS 12M                          (PMS) عدد 1.325.000 1.444.250
38 MS 13M                           (PMS) عدد 1.350.000 1.471.500
39 MS 15M                            (PMS) عدد 1.410.000 1.536.900
40 MS 17M                            (PMS) عدد 1.470.000 1.602.300
41 MS 18M                            (PMS) عدد 1.520.000 1.656.800
42 MS 21M                           (PMS) عدد 1.605.000 1.749.450
43 LP       ≥600 ms   2 m   (PLP) عدد 937.000 1.021.330
44 LP       ≥600 ms   3 m   (PLP) عدد 966.000 1.052.940
45 LP       ≥600 ms 4 m   (PLP) عدد 1.000.000 1.090.000
46 LP       ≥600 ms   5 m   (PLP) عدد 1.035.000 1.128.150
47 LP       ≥600 ms   6 m   (PLP) عدد 1.090.000 1.188.100
48 رله 50 (8134002900) متر 0 0
49 رله نانلی متر 995,000 1.084.550