توسط admin فوریه 7, 2020

لیست قیمت مواد ناریه

لیست قیمت مواد ناریه را میتوانید در این مطلب مشاهده نمائید.
این لیست شامل انواع پودر ، امولایت ، چاشنی ، فتیله ، کپسول ، بوستر و رله میباشد.
دقت داشته باشید قیمت های ذکر شده مربوط به تاریخ 21 مهر ماه 99 می باشد و ممکن است تغییراتی داشته باشند جهت اطلاع از قیمت دقیق ، میتوانید با شرکت در ارتباط باشید.

ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 پودر آنفو کیلوگرم 36,900 40,221
2 پودر آنفو (اصفهان) کیلوگرم 36,700 40,003
3 پودر آنفو (شیراز) کیلوگرم 36,600 39,894
4 پودر آل آنفو ( فقط پارچین ) کیلوگرم 70,000 76,300
5 امولایت کارتریجی 27 م م (10+200) پر انرزی کیلوگرم 230,000 250,700
6 امولایت کارتریجی 30-م م (15+240) کیلوگرم 220,000 239,800
7 امولایت کارتریجی 35-م م (15+400) کیلوگرم 215,000 234,350
8 امولایت کارتریجی 40 م م (15+450) کیلوگرم 205,000 223,450
9 امولایت کارتریجی 45 م م (20+500) کیلوگرم 205,000 223,450
10 امولایت 50 م م (610g) کیلوگرم 141,000 153,690
11 امولایت آنتی گریزو 30 م م (10+200) کیلوگرم 255,000 277,950
12 امولایت آنتی گریزو 35 م م (10+200) کیلوگرم 250,000 272,500
13 امولایت بوستری 65 م م (1 ک گ) (2 ک گ) کیلوگرم 160,000 174,400
14 امولایت بوستری 75 م م (1 ک گ) کیلوگرم 157,000 171,130
15 امولایت بوستری 90 م م کیلوگرم 155,000 168,950
16 امولایت کارتریجی تندر 65 م م (2 ک گ) کیلوگرم 145,000 158,050
17 امولایت کارتریجی تندر 75 م م (2 ک گ) کیلوگرم 140,000 152,600
18 امولایت کارتریجی تندر 90 م م (2 ک گ) کیلوگرم 137,000 149,330
19 امولایت ژئوفکسی (1 کیلوگرمی) 1000 گرمی کیلوگرم 263,000 286,670
20 امولایت 27 م م HE سفارشی کیلوگرم 0 0
21 امولایت کارتریجی تندر 150 م م کیلوگرم 0 0
22 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 5 متری عدد 175,000 190,750
23 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 8 متری عدد 225,000 245,250
24 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 11 متری عدد 275,000 299,750
25 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری عدد 190,000 207,100
26 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری  10 عددی عدد 190,000 207,100
27 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 8 متری عدد 245,000 267,050
28 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 11 متری عدد 295,000 321,550
29 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 15 متری عدد 365,000 397,850
30 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 18 متری عدد 425,000 463,250
31 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری عدد 190,000 207,100
32 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری 10 عددی- فلودی) عدد 190,000 207,100
33 چاشنی پوکه مسی با سیم 3 متری عدد 175,000 190,750
34 فتیله انفجاری (کورتکس) کندسوز متر 30,000 32,700
35 (نظامی) 700 M فتیله کندسوز متر 36,000 39,240
36 فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
37   فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pvc متر 19,500 21,255
38   فتیله انفجاری 8 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
39 فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
40   فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pvc متر 26,000 28,340
41 فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
42   فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pvc متر 28,000 30,520
43   فتیله انفجاری 20 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
44 فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
45   فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pvc متر 52,000 56,680
46   فتیله انفجاری 80 گرم بر متر با روکش pvc متر 85,000 92,650
47 فتیله چاه نفت (T190) متر 500,000 545,000
48 فتیله چاه نفت (T165) متر 500,000 545,000
49 کپسول انفجاری لرزه نگاری با سیم 20 متری متر 550.000 599.500
50 کپسول انفجاری فیتیله ای نمره 8 متر 55.000 59.950
51 پودر آذر کیلوگرم 44,700 48,723
52 بوستر 1 پوندی عدد 145,000 158,050
53 بوستر 1 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 170,000 185,300
54 بوستر 1/5 پوندی عدد 215,000 234,350
55 بوستر 1/5 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 240,000 261,600
56 بوستر 2 پوندی فیتیله ای عدد 260,000 283,400
57 بوستر پنتولیتی 2 پوندی چاشنی خور عدد 0 0
58 بوستر 2 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 355,000 386,950
59 بوستر 2 پوندی 50/50 صخره شکن عدد 420,000 457,800
60 بوستر 2/3 پوندی عدد 78,000 85,020
61 بوستر 1/3 پوندی عدد 53,000 57,770
62 بوستر 150 × 22 میلی متری عدد 42,000 45,780
63 بوستر 250 × 22 میلی متری عدد 0 0
64 بوستر 3 پوندی نانلی TPR (پرانرژی) عدد 585,000 637,650
65 رله داخلی 0 0
66 رله متری 0 0
67 رله تاخیری 25 میلی ثانیه عدد 0 0
68 رله تاخیری 50 میلی ثانیه عدد 0 0

 

لیست قیمت مواد ناریه چاشنی نانل (آخرین تغییرات 99/05/21)
ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 تیوب نانل متر 8,000 8,720
2 HANDIDT 5 M               (PHC) عدد 472,000 514,480
3 HANDIDT 6 M               (PHC) عدد 480,000 523,200
4 HANDIDT 7 M               (PHC) عدد 488,000 531,920
5 HANDIDT 8 M               (PHC) عدد 496,000 540,640
6 HANDIDT 9 M              (PHC) عدد 504,000 549,360
7 HANDIDT 10 M            (PHC) عدد 512,000 558,080
8 HANDIDT 11 M             (PHC) عدد 520,000 566,800
9 HANDIDT 12 M            (PHC) عدد 528,000 575,520
10 HANDIDT 13 M             (PHC) عدد 536,000 584,240
11 HANDIDT 14 M             (PHC) عدد 544,000 592,960
12 HANDIDT 15 M              (PHC) عدد 552,000 601,680
13 HANDIDT 17 M              (PHC) عدد 570,000 621,300
14 HANDIDT 18 M             (PHC) عدد 578,000 630,020
15 HANDIDT 21 M             (PHC) عدد 633,000 689,970
16 HANDIDT 22 M            (PHC) عدد 641,000 698,690
17 HANDIDT 25 M            (PHC) عدد 670,000 730,300
18 HANDIDT 27 M             (PHC) عدد 696,000 758,640
19 HANDIDT 30 M             (PHC) عدد 0 0
20 HANDIDT 150 M           (PHC) عدد 704,000 767,360
21 HANDIDT 300 M          (PHC) عدد 741,000 807,690
22 HTD 3 M                              (PC) عدد 248,000 270,320
23 HTD 4 M                             (PC) عدد 256,000 279,040
24 HTD 5 M                             (PC) عدد 264,000 287,760
25 HTD 6 M                             (PC) عدد 272,000 296,480
26 HTD 7 M                            (PC) عدد 280,000 305,200
27 HTD 8 M                             (PC) عدد 288,000 313,920
28 HTD 9 M                             (PC) عدد 296,000 322,640
29 HTD 10 M                             (PC) عدد 304,000 331,360
30 HTD 12 M                             (PC) عدد 312,000 340,080
31 HTD 15 M                              (PC) عدد 336,000 366,240
32 HTD 30 M                             (PC) عدد 472,000 514,480
33 MS 7M                             (PMS) عدد 273,000 297,570
34 MS 8M                            (PMS) عدد 281,000 306,290
35 MS 9M                             (PMS) عدد 289,000 315,010
36 MS 10M                           (PMS) عدد 297,000 323,730
37 MS 12M                          (PMS) عدد 273,000 297,570
38 MS 13M                           (PMS) عدد 280,000 305,200
39 MS 15M                            (PMS) عدد 294,000 320,460
40 MS 17M                            (PMS) عدد 308,000 335,720
41 MS 18M                            (PMS) عدد 315,000 343,350
42 MS 21M                           (PMS) عدد 336,000 366,240
43 LP       ≥600 ms   2 m   (PLP) عدد 190,000 207,100
44 LP       ≥600 ms   3 m   (PLP) عدد 197,000 214,730
45 LP       ≥600 ms 4 m   (PLP) عدد 235,000 256,150
46 LP       ≥600 ms   5 m   (PLP) عدد 211,000 229,990
47 LP       ≥600 ms   6 m   (PLP) عدد 218,000 237,620
48 رله 50 (8134002900) متر 0 0
49 رله نانلی متر 296,000 322,640