توسط admin فوریه 7, 2020

لیست قیمت مواد ناریه

لیست قیمت مواد ناریه را میتوانید در این مطلب مشاهده نمائید.
این لیست شامل انواع پودر ، امولایت ، چاشنی ، فتیله ، کپسول ، بوستر و رله میباشد.
دقت داشته باشید قیمت های ذکر شده مربوط به تاریخ 12 خرداد ماه 99 می باشد و ممکن است تغییراتی داشته باشند جهت اطلاع از قیمت دقیق ، میتوانید با شرکت در ارتباط باشید.

ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 پودر آنفو کیلوگرم 26,900 29,321
2 پودر آنفو (اصفهان) کیلوگرم 26,700 29,103
3 پودر آنفو (شیراز) کیلوگرم 26,600 28,994
4 پودر آل آنفو ( فقط پارچین ) کیلوگرم 45,000 49,050
5 امولایت کارتریجی 27 م م (10+200) پر انرزی کیلوگرم 145,000 158,050
6 امولایت کارتریجی 30-م م (15+240) کیلوگرم 142,000 154,780
7 امولایت کارتریجی 35-م م (15+400) کیلوگرم 135,000 147,150
8 امولایت کارتریجی 40 م م (15+450) کیلوگرم 131,000 142,790
9 امولایت کارتریجی 45 م م (20+500) کیلوگرم 131,000 142,790
10 امولایت 50 م م (610g) کیلوگرم 131,000 142,790
11 امولایت آنتی گریزو 30 م م (10+200) کیلوگرم 168,000 183,120
12 امولایت آنتی گریزو 35 م م (10+200) کیلوگرم 165,000 179,850
13 امولایت بوستری 65 م م (1 ک گ) (2 ک گ) کیلوگرم 105,000 114,450
14 امولایت بوستری 75 م م (1 ک گ) کیلوگرم 103,000 112,270
15 امولایت بوستری 90 م م کیلوگرم 98,000 106,820
16 امولایت کارتریجی تندر 65 م م (2 ک گ) کیلوگرم 88,500 96,465
17 امولایت کارتریجی تندر 75 م م (2 ک گ) کیلوگرم 86,000 93,740
18 امولایت کارتریجی تندر 90 م م (2 ک گ) کیلوگرم 84,000 91,560
19 امولایت ژئوفکسی (1 کیلوگرمی) 1000 گرمی کیلوگرم 195,000 212,550
20 امولایت 27 م م HE سفارشی کیلوگرم 0 0
21 امولایت کارتریجی تندر 150 م م کیلوگرم 0 0
22 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 5 متری عدد 130,000 141,700
23 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 8 متری عدد 155,000 168,950
24 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 11 متری عدد 185,000 201,650
25 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری عدد 140,000 152,600
26 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری  10 عددی عدد 0 0
27 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 8 متری عدد 165,000 179,850
28 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 11 متری عدد 195,000 212,550
29 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 15 متری عدد 245,000 267,050
30 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 18 متری عدد 285,000 310,650
31 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری عدد 140,000 152,600
32 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری 10 عددی- فلودی) عدد 0 0
33 چاشنی پوکه مسی با سیم 3 متری عدد 137,500 149,875
34 فتیله انفجاری (کورتکس) کندسوز متر 12,000 13,080
35 (نظامی) 700 M فتیله کندسوز متر 17,000 18,530
36 فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
37   فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pvc متر 13,500 14,715
38   فتیله انفجاری 8 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
39 فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
40   فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pvc متر 17,000 18,530
41 فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
42   فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pvc متر 18,000 19,620
43   فتیله انفجاری 20 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
44 فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
45   فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pvc متر 43,000 46,870
46   فتیله انفجاری 80 گرم بر متر با روکش pvc متر 70,000 76,300
47 فتیله چاه نفت (T190) متر 500,000 545,000
48 فتیله چاه نفت (T165) متر 500,000 545,000
49 کپسول انفجاری لرزه نگاری با سیم 20 متری متر 390.000 425.100
50 کپسول انفجاری فیتیله ای نمره 8 متر 40.000 43.600
51 پودر آذر کیلوگرم 44,700 48,723
52 بوستر 1 پوندی عدد 105,000 114,450
53 بوستر 1 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 132,000 143,880
54 بوستر 1/5 پوندی عدد 157,000 171,130
55 بوستر 1/5 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 186,400 203,176
56 بوستر 2 پوندی فیتیله ای عدد 190,000 207,100
57 بوستر پنتولیتی 2 پوندی چاشنی خور عدد 0 0
58 بوستر 2 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 271,000 295,390
59 بوستر 2 پوندی 50/50 صخره شکن عدد 325,000 354,250
60 بوستر 2/3 پوندی عدد 72,000 78,480
61 بوستر 1/3 پوندی عدد 49,400 53,846
62 بوستر 150 × 22 میلی متری عدد 42,000 45,780
63 بوستر 250 × 22 میلی متری عدد 0 0
64 بوستر 3 پوندی نانلی TPR (پرانرژی) عدد 412,000 449,080
65 رله داخلی 0 0
66 رله متری 0 0
67 رله تاخیری 25 میلی ثانیه عدد 0 0
68 رله تاخیری 50 میلی ثانیه عدد 0 0

 

لیست قیمت مواد ناریه چاشنی نانل (آخرین تغییرات 99/02/21)
ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 تیوب نانل متر 8,000 8,720
2 HANDIDT 5 M               (PHC) عدد 360,000 392,400
3 HANDIDT 6 M               (PHC) عدد 366,000 398,940
4 HANDIDT 7 M               (PHC) عدد 373,000 406,570
5 HANDIDT 8 M               (PHC) عدد 380,000 414,200
6 HANDIDT 9 M              (PHC) عدد 387,000 421,830
7 HANDIDT 10 M            (PHC) عدد 394,000 429,460
8 HANDIDT 11 M             (PHC) عدد 399,000 434,910
9 HANDIDT 12 M            (PHC) عدد 405,000 441,450
10 HANDIDT 13 M             (PHC) عدد 410,000 446,900
11 HANDIDT 14 M             (PHC) عدد 415,000 452,350
12 HANDIDT 15 M              (PHC) عدد 420,000 457,800
13 HANDIDT 17 M              (PHC) عدد 445,000 485,050
14 HANDIDT 18 M             (PHC) عدد 450,000 490,500
15 HANDIDT 21 M             (PHC) عدد 500,000 545,000
16 HANDIDT 22 M            (PHC) عدد 505,000 550,450
17 HANDIDT 25 M            (PHC) عدد 540,000 588,600
18 HANDIDT 27 M             (PHC) عدد 570,000 621,300
19 HANDIDT 30 M             (PHC) عدد 0 0
20 HANDIDT 150 M           (PHC) عدد 575,000 626,750
21 HANDIDT 300 M          (PHC) عدد 600,000 654,000
22 HTD 3 M                              (PC) عدد 190,000 207,100
23 HTD 4 M                             (PC) عدد 196,000 213,640
24 HTD 5 M                             (PC) عدد 201,000 219,090
25 HTD 6 M                             (PC) عدد 207,000 225,630
26 HTD 7 M                            (PC) عدد 215,000 234,350
27 HTD 8 M                             (PC) عدد 223,000 243,070
28 HTD 9 M                             (PC) عدد 228,000 248,520
29 HTD 10 M                             (PC) عدد 235,000 256,150
30 HTD 12 M                             (PC) عدد 243,000 264,870
31 HTD 15 M                              (PC) عدد 260,000 283,400
32 HTD 30 M                             (PC) عدد 385,000 419,650
33 MS 7M                             (PMS) عدد 212,000 231,080
34 MS 8M                            (PMS) عدد 219,000 238,710
35 MS 9M                             (PMS) عدد 226,000 246,340
36 MS 10M                           (PMS) عدد 235,000 256,150
37 MS 12M                          (PMS) عدد 250,000 272,500
38 MS 13M                           (PMS) عدد 256,000 279,040
39 MS 15M                            (PMS) عدد 268,000 292,120
40 MS 17M                            (PMS) عدد 280,000 305,200
41 MS 18M                            (PMS) عدد 286,000 311,740
42 MS 21M                           (PMS) عدد 306,000 333,540
43 LP       ≥600 ms   2 m   (PLP) عدد 165,000 179,850
44 LP       ≥600 ms   3 m   (PLP) عدد 172,000 187,480
45 LP       ≥600 ms 4 m   (PLP) عدد 179,000 195,110
46 LP       ≥600 ms   5 m   (PLP) عدد 185,000 201,650
47 LP       ≥600 ms   6 m   (PLP) عدد 192,000 209,280
48 رله 50 (8134002900) متر 0 0
49 رله نانلی متر 230,000 250,700