توسط admin فوریه 7, 2020

لیست قیمت مواد ناریه

لیست قیمت مواد ناریه را میتوانید در این مطلب مشاهده نمائید.
این لیست شامل انواع پودر ، امولایت ، چاشنی ، فتیله ، کپسول ، بوستر و رله میباشد.
دقت داشته باشید قیمت های ذکر شده مربوط به تاریخ دوازدهم دیماه 1401 می باشد و ممکن است تغییراتی داشته باشند جهت اطلاع از قیمت دقیق ، میتوانید با شرکت در ارتباط باشید.

ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 پودر آنفو کیلوگرم 189.000 206.010
2 پودر آنفو (اصفهان) کیلوگرم 189.000 206.010
3 پودر آنفو (شیراز) کیلوگرم 189.000 206.010
4 پودر آل آنفو ( فقط پارچین ) کیلوگرم 125,000 136,250
5 امولایت کارتریجی 27 م م (10+200) پر انرزی کیلوگرم 720,000 784,800
6 امولایت کارتریجی 30-م م (15+240) کیلوگرم 620,000 675,800
7 امولایت کارتریجی 35-م م (15+400) کیلوگرم 610,000 664,900
8 امولایت کارتریجی 40 م م (15+450) کیلوگرم 610,000 664,900
9 امولایت کارتریجی 45 م م (20+500) کیلوگرم 610,000  664,900
10 امولایت 50 م م (610g) کیلوگرم 610,000   664,900
11 امولایت آنتی گریزو 30 م م (10+200) کیلوگرم 620,000 675,800
12 امولایت آنتی گریزو 35 م م (10+200) کیلوگرم 610,000 664,900
13 امولایت بوستری 65 م م (1 ک گ) (2 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
14 امولایت بوستری 75 م م (1 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
15 امولایت بوستری 90 م م کیلوگرم 455,000 495,950
16 امولایت کارتریجی تندر 65 م م (2 ک گ) کیلوگرم 460,000 501,400
17 امولایت کارتریجی تندر 75 م م (2 ک گ) کیلوگرم 455,000 495,950
18 امولایت کارتریجی تندر 90 م م (2 ک گ) کیلوگرم 440,000 479,600
19 امولایت ژئوفکسی (1 کیلوگرمی) 1000 گرمی کیلوگرم 925,000 1.008.250
20 امولایت 27 م م HE سفارشی کیلوگرم 0 0
21 امولایت کارتریجی تندر 140 م م کیلوگرم 370.000 403.300
22 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 5 متری عدد 390,000 425,100
23 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 8 متری عدد 520,000 566,800
24 چاشنی الکتریکی فوری با سیم 11 متری عدد 650,000 708,500
25 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری عدد 420,000 457,800
26 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری  10 عددی عدد 420,000 457,800
27 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 8 متری عدد 570,000 621,300
28 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 11 متری عدد 720,000 784,800
29 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 15 متری عدد 870,000 948,300
30 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 18 متری عدد 1.020.000 1.111.800
31 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری عدد 420,000 457,800
32 چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری 10 عددی- فلودی) عدد 420,000 457,800
33 چاشنی پوکه مسی با سیم 3 متری عدد 400.000 436.000
34 فتیله انفجاری (کورتکس) کندسوز متر 59,000 64,310
35 (نظامی) 700 M فتیله کندسوز متر 64.000 69.760
36 فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
37   فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pvc متر 41.000 44,690
38   فتیله انفجاری 8 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
39 فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
40   فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pvc متر 55,000 59,950
41 فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
42   فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pvc متر 59,500 64,855
43   فتیله انفجاری 20 گرم بر متر با روکش pvc متر 0 0
44 فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pe متر 0 0
45   فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pvc متر 165,000 179,850
46   فتیله انفجاری 80 گرم بر متر با روکش pvc متر 240,000 261,600
47 فتیله چاه نفت (T190) متر 1.030.000 1.122.700
48 فتیله چاه نفت (T165) متر 1.030.000 1.122.700
49 کپسول انفجاری لرزه نگاری با سیم 20 متری متر 1.200.000 1.308.000
50 کپسول انفجاری فیتیله ای نمره 8 متر 100.000 109.000
51 پودر آذر کیلوگرم 227,500 247,975
52 بوستر 1 پوندی عدد 377,000 410,930
53 بوستر 1 پوندی  (پرانرژی) عدد 512,000 558,080
54 بوستر 1/5 پوندی عدد 588,000 640,920
55 بوستر 1/5 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 800,000 872,000
56 بوستر 2 پوندی فیتیله ای عدد 833,000 907,970
57 بوستر پنتولیتی 2 پوندی چاشنی خور عدد 0 0
58 بوستر 2 پوندی TPR (پرانرژی) عدد 1.210.000 1.318.900
59 بوستر 2 پوندی 50/50 صخره شکن عدد 1.499.000 1.633.910
60 بوستر 2/3 پوندی عدد 272,000 296,480
61 بوستر 1/3 پوندی عدد 189,000 206,010
62 بوستر 150 × 22 میلی متری عدد 159,000 173,310
63 بوستر 250 × 22 میلی متری عدد 208.000 226.720
64 بوستر 3 پوندی نانلی TPR (پرانرژی) عدد 1.840.000 2.005.600
65 رله داخلی 0 0
66 رله متری 0 0
67 رله تاخیری 25 میلی ثانیه عدد 0 0
68 رله تاخیری 50 میلی ثانیه عدد 0 0

 

لیست قیمت مواد ناریه چاشنی نانل (آخرین تغییرات1401/04/01)
ردیف نوع ماده ناریه واحد قیمت واحد(ریال) قیمت با 9% (ریال)
1 تیوب نانل متر 30,000 32,700
2 HANDIDT 5 M               (PHC) عدد 1.095.000 1.193.550
3 HANDIDT 6 M               (PHC) عدد 1.100.000 1.199.000
4 HANDIDT 7 M               (PHC) عدد 1.130.000 1.231.700
5 HANDIDT 8 M               (PHC) عدد 1.160.000 1.264.400
6 HANDIDT 9 M              (PHC) عدد 1.175.000 1.280.750
7 HANDIDT 10 M            (PHC) عدد 1.200.000 1.308.000
8 HANDIDT 11 M             (PHC) عدد 1.215.000 1.324.350
9 HANDIDT 12 M            (PHC) عدد 1.240.000 1.351.600
10 HANDIDT 13 M             (PHC) عدد 1.255.000 1.367.950
11 HANDIDT 14 M             (PHC) عدد 1.270.000 1.384.300
12 HANDIDT 15 M              (PHC) عدد 1.290.000 1.406.100
13 HANDIDT 17 M              (PHC) عدد 1.380.000 1.504.200
14 HANDIDT 18 M             (PHC) عدد 1.400.000 1.526.000
15 HANDIDT 21 M             (PHC) عدد 1.550.000 1.689.500
16 HANDIDT 22 M            (PHC) عدد 1.580.000 1.722.200
17 HANDIDT 25 M            (PHC) عدد 1.680.000 1.831.200
18 HANDIDT 27 M             (PHC) عدد 1.750.000 1.907.500
19 HANDIDT 30 M             (PHC) عدد 1.880.000 2.049.200
20 HANDIDT 150 M           (PHC) عدد 0 0
21 HANDIDT 300 M          (PHC) عدد 0 0
22 HTD 3 M                              (PC) عدد 595.000 648.550
23 HTD 4 M                             (PC) عدد 610,000 664,900
24 HTD 5 M                             (PC) عدد 625.000 681.250
25 HTD 6 M                             (PC) عدد 645,000 703,050
26 HTD 7 M                            (PC) عدد 685,000 746,650
27 HTD 8 M                             (PC) عدد 690,000 752,100
28 HTD 9 M                             (PC) عدد 725,000 790,250
29 HTD 10 M                             (PC) عدد 740,000 806,600
30 HTD 12 M                             (PC) عدد 780,000 850,200
31 HTD 15 M                              (PC) عدد 830,000 904,700
32 HTD 30 M                             (PC) عدد 1.250.000 1.362.500
33 MS 7M                             (PMS) عدد 680,000 741,200
34 MS 8M                            (PMS) عدد 0 0
35 MS 9M                             (PMS) عدد 715,000 779,350
36 MS 10M                           (PMS) عدد 0 0
37 MS 12M                          (PMS) عدد 770,000 839,300
38 MS 13M                           (PMS) عدد 0 0
39 MS 15M                            (PMS) عدد 820,000 893,800
40 MS 17M                            (PMS) عدد 0 0
41 MS 18M                            (PMS) عدد 910,000 991,900
42 MS 21M                           (PMS) عدد 970,000 1.057.300
43 LP       ≥600 ms   2 m   (PLP) عدد 0 0
44 LP       ≥600 ms   3 m   (PLP) عدد 0 0
45 LP       ≥600 ms 4 m   (PLP) عدد 555.000 604.950
46 LP       ≥600 ms   5 m   (PLP) عدد 0 0
47 LP       ≥600 ms   6 m   (PLP) عدد 610.000 664.900
48 رله 50 (8134002900) متر 0 0
49 رله نانلی متر 650,000 708,500